Teaching - Výuka

Information available only in Czech. For English, please contact directly the head of group.

Pro nabídku závěrečných prací využijte odkazu Open positions

ZIMNÍ SEMESTR


LETNÍ SEMESTR

  • ACH/INL Imunoanalýza nízkomolekulárních látek
    nový sylabus v přípravě, STAG
  • ACH/MTAC Mikrotechniky v analytické chemii
    sylabus, STAG