Open positions

PhD thesis

There will be not any free position for 2021. The free positions will be announced in January 2022. 
(Beginning: September 2022; for more information see http://www.upol.cz )

For more information, please, contact directly the head of the lab.


The following information is in Czech, for information in English, please contact directly the head of the lab.

MSc theses (nabídka diplomových prací)

  • Spojení kapilár pro paralelní dávkování v kapilární elektroforéze (Connection of capillaries for parallel injections in capillary electrophoresis), vedoucí: Jan Petr
  • Analýza nitrosaminů pomocí CE-MS (Analysis of nitrosamines by CE-MS), vedoucí: Jan Petr
  • Analýza kondenzátu dechu pro diagnostiku chorob (Analysis of breath condensate for diagnosis of diseases), vedoucí: Jan Petr
  • Charakterizace nanomateriálů pomocí CE a CE-ICP-MS (Characterization of nanomaterials by CE and CE-ICP-MS), vedoucí: Daniel Baron


Obsah jednotlivých prací: pdf


BSc theses (nabídka bakalářských prací)

  • Vizualizace procesů v kapilární elektroforéze (Visualization of processes in capillary electrophoresis), vedoucí: Jan Petr
  • Analýza biologicky aktivních látek pomocí CE-MS (Analysis of biologically active compounds by CE-MS), vedoucí: Jan Petr
  • Charakterizace nanomateriálů pomocí CE a CE-ICP-MS (Characterization of nanomaterials by CE and CE-ICP-MS), vedoucí: Daniel Baron


Obsah jednotlivých prací: pdf