Open positions

PhD thesis

The theme will be announced in December 2023. 

Beginning: September 2024; for more information see http://www.upol.cz 

For more information, please, contact directly the head of the lab.


The following information is in Czech, for information in English, please contact directly the head of the lab.

MSc theses (nabídka diplomových prací)

  • Vývoj metody pro stanovení 2'-fukosyllaktózy pomocí kapilární elektroforézy (Development of a method for determination of 2'-fucosyllactose by capillary electrophoresis), vedoucí: Jan Petr
  • Studium interakcí chirálních látek s chirálními rozpouštědly (Study of interactions between chiral compounds and chiral solvents), vedoucí: Jan Petr
  • Charakterizace nanomateriálů pomocí CE a CE-ICP-MS (Characterization of nanomaterials by CE and CE-ICP-MS), vedoucí: Daniel Baron


Obsah jednotlivých prací: pdf


BSc theses (nabídka bakalářských prací)

  • Vizualizace procesů v kapilární elektroforéze (Visualization of processes in capillary electrophoresis), vedoucí: Jan Petr
  • Optimalizace parametrů fotoionizace za atmosférického tlaku pro spojení kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie (Optimalization of APPI ion source for CE-MS connection), vedoucí: Jan Petr
  • Charakterizace nanomateriálů pomocí CE a CE-ICP-MS (Characterization of nanomaterials by CE and CE-ICP-MS), vedoucí: Daniel Baron


Obsah jednotlivých prací: pdf